Logo Gminy w Wilczętach
Powróć do: Dla Mieszkańca

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Wiejskiej Wilczęta pełni Pan Grzegorz Szajerka zaś funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Pełni Pani Hanna Drączkowska. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz jego Zastępcą można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gminie oraz realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: iod@wilczeta.pl.