Logo Gminy w Wilczętach

Wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie / Заявки на надання номера PESEL

Ocena 0/5

PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL. 

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, pokój Nr 6 od godziny 8:00 do 14:00.

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.  
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL lub pracownik urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Należy mieć ze sobą obowiązkowo dokument, na podstawie którego cudzoziemiec przekroczył  granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci),  a w przypadku ich braku obywatel składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe oświadczenie.
 • Podczas składania wniosku pobierane są odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.
 • Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd lub osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę.
 • Od osób, które nie ukończyły 12 roku życia, odcinków palców nie pobiera się.

Do wniosku należy załączyć

 • Fotografię biometryczną o wym. 35x45 mm. 
 
PESEL для громадян України

Громадяни України, які у зв'язку з бойовими діями в Україні, які з 24 лютого 2022 року прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України, можуть подати заявку на отримання номера PESEL.

Що таке PESEL

Номер PESEL являє собою послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються кожній людині. За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать.

PESEL корисний, серед іншого вниз:

 • використання медичних послуг та вакцинації,
 • відкриття банківського рахунку,

Куди подати заявку на номер PESEL


Заявки можна подати в Управління ґміни Вілечита, Вілечита 84, кімната No 6, з 8:00 до 14:00.

Як подати заявку на номер PESEL

 • Паперова заява подається особисто в будь-якому міському управлінні.
 • Додаток безкоштовний.
 • Заявку заповнює особа, яка подає заявку на отримання номера PESEL, або офісний працівник на підставі даних, наданих заявником.
 • Заява має бути розбірливо підписана.
 • Обов’язковим є наявність документа, на підставі якого іноземець перетнув кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження на дітей), а за їх відсутності громадянин подає декларацію під страхом відповідальності. за неправдиву декларацію.
 • Відбитки пальців збираються під час подачі заявки. Це не стосується дітей віком до 12 років.
 • При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону, на якому є польська SIM-карта, і погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує виконання різноманітних формальностей через Інтернет.

 Як отримати номер PESEL для дитини

 
 • Заява про дитину може бути подана її батьком, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом, або особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною.
 • З осіб до 12 років пальці не збирають.

Його необхідно прикріпити до заяви

 • Біометрична фотографія з розмірами 35х45 мм.

Pliki do pobrania:

Wniosek PESEL UKR - Застосування
Format: pdf, 556.03 kB
Wniosek PESEL RUS - Застосування
Format: pdf, 575.21 kB
Інформаційне застереження
Format: pdf, 143.32 kB
Klauzula informacyjna PL
Format: pdf, 80.88 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności